top of page

Jsem absolventem oboru Aplikovaná geografie na Technické univerzitě v Liberci, oboru Bezpečnostně právní studia na Policejní akademii ČR v Praze a oboru Krajinné a pozemkové úpravy na České zemědělské univerzitě. Dále jsem absolvoval čtyřsemestrální kurz oceňování nemovitostí na Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. Disponuji živnostenským oprávněním - oceňování majetku pro věci nemovité (živnost vázaná) a realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků a projektování pozemkových úprav. Mimo nabízené služby se profesně věnuji kontrolní činnosti (ověřování plnění podmínek dotačních titulů). 

V oblasti oceňování nemovitostí se pohybuji od roku 2016 a praxi neustále rozšiřuji vypracováváním odhadů v rámci vlastní živnosti. S tím souvisí nutné sebevzdělávání jak v oblasti oceňování, tak v neustálém sledování trhu s nemovitostmi a přidružených oborů. Neustálé sebevzdělávání nepodceňuji, protože jedině tak mohu odhadnout reálnou tržní cenu dle nejlepšího vědomí a svědomí. Zároveň uvádím, že nejsem soudním znalcem a nejsem tedy oprávněný zpracovávat znalecké posudky (pro účely soudních řízení, pro orgány veřejné správy a dalších specifických případů, ve kterých je nutný posudek soudního znalce) - podrobněji viz příslušná sekce. 

V oblasti pozemkových úprav se pohybuji od roku 2013. Nabyté vzdělání v oblasti pozemkových úprav jsem si dále rozšířil především praxí na Státním pozemkovém úřadě, kde jsem několik let vyřizoval stížnosti účastníků řízení o pozemkových úpravách a vyhotovoval stanoviska týkající se mj. pozemkových úprav pro Ministerstvo zemědělství, Veřejného ochránce práv a jiné orgány. Díky tomu jsem poznal nejen samotný proces pozemkových úprav, roli pozemkového úřadu a projektanta, ale především opravdu rozmanité problémy účastníků pozemkových úprav. Dále jsem si celým procesem pozemkových úprav prošel z druhé strany v roli samotného účastníka pozemkové úpravy. I v tomto oboru považuji za důležité další sebevzdělávání - sledování aktuálních změn v příslušném zákoně, vyhlášce, metodikách, soudní judikatuře atd. Rád předám zkušenosti z nabyté praxe dále. 

V oblasti geografických informačních systémů se pohybuji od roku 2009 a to především v akademické sféře. 

bottom of page